Medierelasjoner

Den økende medieinteressen som en rekke virksomheter opplever, gjør at bedrifter og organisasjoner må ha en mediestrategi som fungerer hele døgnet, hvor man kan respondere til en hver tid. Dette krever strategisk planlegging og praktisk trening med teknikker. Et godt råd: Gjør mediene og journalistene til dine venner, tilrettelegg for samarbeid og lær å forstå hvordan de arbeider. Vi arbeider daglig med mediene og kan bistå ved å arrangere mediekurs, gi praktisk medietrening og gi råd – også om medieoppmerksomheten er negativ.

Vi kan bistå med:

  • Redaksjonell omtale
  • Medietrening
  • Medieanalyse
  • Medieovervåking
  • Medierådgivning/-bistand
  • Pressepleie og pressemeldinger
  • Pressemappe og pressekonferanser
  • Debatt- og kronikkskriving
  • Talsmannstrening for kriser
  • PFU klager