Ledelseskommunikasjon

En stor del av virksomhetens omdømme hviler på lederens skuldre.
Våre rådgivere trener og skolerer virksomheter og ledere i å forbedre sine kommunikasjonsmessige ferdigheter.

Vi kan bistå med:

  • Personlig medietrening
  • Dybdekunnskap om medienes arbeid og teknikker
  • Konfliktløsing
  • Kulturell bevissthet
  • Retoriske virkemidler