Andre produkter og tjenester

Her er noen eksempler på enkelte andre produkter Strategisk Kommunikasjon og våre samarbeidspartnere også kan tilby.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Industri- og næringsutvikling, regional utvikling og utvikling av infrastruktur
  • Selskaps- og sektorpolitiske utredninger og strategier
  • Samfunnsregnskap
  • Ansvarlig verdikjedestyring
  • Etiske krav i offentlige innkjøp
  • Assistanse i forbindelse med oversettelse og tolking, reisearrangement, etc.
  • Foredrag og møteledelse
  • Design- og fototjenester
  • Tekstproduksjon