Samfunns- og myndighetskontakt

Samfunns- og myndighetskontakt er dialog med politikere og embetsverk, opinion, interesseorganisasjoner og lokalsamfunn. Våre rådgivere medvirker til å endre rammebetingelser lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå. Vi løser kritiske utfordringer for våre kunder, også operativt som prosjektledere.

Vi har gode og langsiktige relasjoner i embetsverket og i det politiske landskapet.

Vi kan bistå med:

  • Rådgivning
  • Kampanjer
  • Analyse og strategier
  • Kontakt- og alliansebygging
  • Presentere saker for myndigheter
  • Utvikling av budskap
  • Prosjektledelse
  • Opinionsskaping