Strategisk kommunikasjon og rådgivning

- skaper lønnsomhet og godt omdømme

 

Strategisk Kommunikasjon AS er et fullservice kommunikasjons-
og rådgivningsfellesskap.

Vi er spesialister med bred kunnskap, kompetanse og lang erfaring fra industri, finans, politikk og mediene.
Vi gir våre kunder råd og medvirker til bedre virksomhets- og ledelseskommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt, risikoanalyse og krisehåndtering, næringsutvikling, analyser, finansiell kommunikasjon og medierelasjoner.

Strategisk Kommunikasjon AS har kontor i Oslo og samarbeidspartnere i Bergen, Kristiansand og Stockholm.

Kontaktperson:

Lars Ole Høiby

 +47 977 06 050
hoiby(at)stratkom.no